СЛИВЕН

Фолклорен фестивал събра деца от училища от oбласт Сливен

След първото си издание през 2019 г., Областният фолклорен фестивал „Смело сърце”, се завръща през тази година. Второто издание се организира от Основно училище „Св. Паисий Хилендарски” в село Тополчане, в партньорство с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ – Сливен.

Над 150 деца от седем училища от oбласт Сливен днес си дават среща на фолклорния форум, който се провежда в двора на училището в Тополчане.

Целта на инициативата е да осъществи превенция на противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните, да открие и открои творческите заложби на децата. Тя е с конкурсен характер. Участниците се състезават в три категории – танцови формации, групови изпълнения и индивидуални изпълнители. Всеки ученик ще получи грамота за участие. Фестивалът продължава през целия ден.

Facebook Comments