СЛИВЕН

Хората с увреждания могат да кандидатстват за осигуряване на достъпна жилищна среда

Отново се дава възможност на хората с увреждания да кандидатстват за осигуряване на достъпна жилищна среда. От 1 февруари Министерството на труда и социалната политика (МТСП) стартира кампанията за набиране на проектни предложения, които ще се финансират по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност през 2024 г. Проектните предложения по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” могат да се подават до 15 май. Кандидати могат да бъдат:
 – собственици на еднофамилни жилищни сгради, които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда;
 – сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.  

С отпуснатите по Програмата до 100 000 лева с ДДС за всяко одобрено предложение през 2024 г. ще могат да се изградят и монтират необходимите за хората с увреждания вертикален подемник или асансьор. 

Подробна информация за условията и документите за кандидатстване може да получите в Информационно-консултативен център Сливен (кв. „Дружба”, бул. „Стефан Стамболов” №6, телефон 044/622 895) и на интернет страницата на МТСП: 

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (government.bg)

Facebook Comments