РЕГИОНИ

Христина Чолакова е преизбрана за член на УС на Националната асоциация на председателите на Общинските съвети в България

Председателят на Общински съвет – Котел Христина Чолакова е преизбрана за член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на Общинските съвети в Република България. Това се случи по време на отчетно-изборно събрание, което се проведе вчера в Пловдив.

За председател на УС отново бе избран Венцислав Спиридонов, председател на Общински съвет – Велико Търново.

„За изминалите 20 години НАПОС–РБ се утвърди като авторитетна неправителствена организация в областта на местното самоуправление, провеждаща множество научно–теоретични конференции, тематични дискусии, обучения, пътуващи семинари и други мероприятия в подкрепа на местните власти и общинските съвети. В момента в Асоциацията членуват над 200 председатели на Общински съвети като организацията е отворена за прием на нови членове“, заяви Венцислав Спирдонов.

Facebook Comments