България

Цената на водата за напояване се запазва без промяна

От днес започва поетапното подаване на вода по напоителните канали, в районите, в които са подадени заявления за доставка на вода за напояване.

Язовирите на територията на страната разполагат с достатъчен обем за безпроблемното протичане на поливния сезон. Каналната мрежа на Дружеството е в добро техническо състояние, като преди стартирането на поливния сезон са извършени частични рехабилитации, където е необходимо.

Цената на извършваната от „Напоителни системи“ ЕАД услуга „доставка на вода за напояване“ остава непроменена.

Повече информация за методиката за формиране цената на услугата „доставка на вода за напояване“ ще намерите на сайта на Дружеството: www.nps.bg.

 

Facebook Comments