СЛИВЕН

„Шести артилерийски полк“ ще се казва новата улица, свързваща булевардите “Хаджи Димитър” и “Бургаско шосе”

„Шести артилерийски полк“ ще се казва новата улица, свързваща булевардите “Хаджи Димитър” и “Бургаско шосе”. Това съобщи днес пред медиите председателят на местния парламент Димитър Митев по време на редовната си пресконференция преди предстоящата сесия на Общинския съвет утре.

Предложението за името й е внесено от Областния и Общинския съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Сливен. Улицата се намира до паметника на Шести артилерийски полк в района на бившите военни поделения. В тази връзка заместник-председателят на Общинския съвет ген. Кольо Милев изказа удовлетворение от името на военнослужещите в Сливен за предприетите от Общината дейности по благоустрояване в района на поделенията и изграждането на новата улица.

Именуването на още една улица също е заложено в дневния ред на сесията. Тя се намира в кв. „Асеновец“ и е прилежаща към територията на Професионалната гимназия по електроника и електротехника „Мария Кюри“. Предложението е тя да носи името на патрона на училището Мария Кюри, а вносител е колективът на гимназията.

Три са допълнителните точки, които предстои да бъдат гласувани и евентуално включени в дневния ред. Едната касае упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”. То е насрочено за 21 юни. Втората е свързана с промяна в решение от последните сесии. Третата –  за даване на съгласие „Дентален център 1 – Сливен” да закупи апаратура за дейността си със собствени средства.

По материалите за предварителния дневен ред Димитър Митев акцентира на предстояща промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на общината. Тя се изразява в изменението на цените за почасово ползване на общински зали, които не са актуализирани от 2016 г.

Друга точка е свързана разместване на финансови средства по отделните бюджетни пера. Председателят поясни, че това се налага заради разходи на Общината, свързани с ремонт и поддръжка на уличната мрежа, придобиване на стопански инвентар, благоустрояване на райони в няколко квартала и др.

Общинските съветници ще гласуват и решението да бъде удължен срокът на договора на досегашния управител на предприятието по озеленяване и гробищните паркове Веселина Казакова.

В рамките на сесията предстои да бъде гласувано и упълномощаване на представител на Общината в Общото събрание на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя”.

На пресконференцията присъства и председателят на Комисията по символика Лидия Димитрова, която посочи, че се предвижда изменение на Наредбата за символиката на Община Сливен. Проектът на новата Наредба вече е публикуван за предложения и становища на сайта на Общинския съвет https://obs.sliven.bg/uploads/98CEFC0F728ECA88070EC7451D8F31F5. След изтичане на законовия 30-дневен срок, той ще бъде внесен за гласуване евентуално на следваща сесия на местния парламент. Димитрова обърна внимание на една от точките от дневния ред, свързана с отпускане на финансови средства. Тя конкретизира, че става въпрос за финансово поощряване на впечатляващите постижения на сливенски деца в Международния турнир „Математика без граници”.

В рамките на пресконференцията стана ясно, че е влязло в сила решението на Върховния административен съд ВАС за промяна в състава на Общинския съвет. Според него мястото на общинския съветник Соня Келеведжиева ще заеме независимият кандидат Георги Георгиев. Той ще положи клетва по време на утрешното заседание на местния парламент, информира Димитър Митев.

Сесията ще започне от 9 ч. в зала „Май”.

Подробни материали за предстоящото заседание могат да бъдат намерени на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite

 

Facebook Comments