СЛИВЕН

518 контрольори и преброители са одобрени от Общинската преброителна комисия в Сливен

518 контрольори и преброители са одобрени на заседание на Общинската преброителна комисия в Сливен. При предстоящото преброяване в община Сливен ще бъдат ангажирани 358 преброители и 110 контрольори. Осигурени са и резервни преброители и контрольори. Списъкът на одобрените ще бъде оповестен до 18 декември 2020 година на интернет страницата на община Сливен – секция „ПРЕБРОЯВАНЕ 2021“, както и на информационните табла в сградата на Община Сливен.

Срокът за набиране на преброители и контрольори приключи на 16 ноември.

Facebook Comments