Сливен

Предлагат проф. Станимир Карапетков за удостояване с награда „Ръководител на организация за образование и обучение на възрастни“

Заместник ректорът на Техническия университет – София и ръководител на Инженерно-педагогическия факултет и колеж в Сливен проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков бе предложен за удостояване с наградата „Ръководител на организация за образование и обучение на възрастни“ по програма „Учене през целия живот“. Това стана на заседание на Областния координационен съвет по програмата, което се проведе под Прочети повече