Сливен

Кметът Стефан Радев участва в онлайн заседание на Комитета на регионите

Кметът на Сливен Стефан Радев участва днес в онлайн заседание на Комисията по околна среда, изменение на климат и енергетика на Комитета на регионите. Проведе се дебат във връзка със Зеления пакт относно ролята на градовете и регионите в екологосъобразното възстановяване и енергийния преход към неутралност по отношение на климата. „По време на заседанието бяха Прочети повече