Сливен

518 контрольори и преброители са одобрени от Общинската преброителна комисия в Сливен

518 контрольори и преброители са одобрени на заседание на Общинската преброителна комисия в Сливен. При предстоящото преброяване в община Сливен ще бъдат ангажирани 358 преброители и 110 контрольори. Осигурени са и резервни преброители и контрольори. Списъкът на одобрените ще бъде оповестен до 18 декември 2020 година на интернет страницата на община Сливен – секция „ПРЕБРОЯВАНЕ Прочети повече

Сливен

Жителите на град Сливен са 84 985 души за 2019 година

Областната преброителна комисия – Сливен проведе своето първо заседание в голямата зала на областната администрация. Комисията е назначена със заповед на председателя на Националния статистически институт във връзка с 18-тото национално преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година. Председател е замeстник областният управител Камен Костов, секретар е началникът на отдел „Статистически изследвания“ – Прочети повече