Сливен

Община Сливен набира персонал за предоставяне на патронажна грижа

Община Сливен набира персонал по проект „Патронажна грижа +“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. В срок до 15 април ще се приемат документи на кандидати за следните позиции: ръководител на услуга, диспечер на услуга, социален работник, здравен специалист, шофьор, психолог, домашен помощник/санитар, разносвач и хигиенист. Образци на заявления за кандидатстване Прочети повече

Сливен

Община Сливен осигурява патронажна грижа на нуждаещи се по проект за над 1 млн. лева

Община Сливен стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа +“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общият бюджет по процедурата е на стойност от 1 086 591,24 лв. Дейностите по проекта ще се изпълняват до м. август 2022 г. С „Патронажна грижа +“ се дава възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги Прочети повече

Сливен

Oбщина Сливен набира кандидати за координатор и разносвач по проект за предоставяне на патронажна грижа

Във връзка с извънредната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19 и предприемането на мерки в синхрон с разпоредбите за ограничаване движението на хора, Община Сливен кандидатства по процедура BG05M9OP001-2.101, за подпомагане на уязвимите групи от населението с доставянето на жизненоважни продукти и услуги от първа необходимост. Община Сливен започва набирането на персонал за изпълнение на Прочети повече