Сливен

Изработват се планове по параграф 4 за терени в землищата на три сливенски села

Изработват се планове по параграф 4 за терени в землищата на три сливенски села. Областният управител Чавдар Божурски е възложил изработването им от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съобщиха от областната администрация. Плановете са за територии с обща площ от 502 дка в землищата на сливенските села Прочети повече