Сливен

Одобрени са плановете за земи по параграф 4 в седем сливенски села

Със заповеди на областния управител Чавдар Божурски са одобрени плановете на новообразуваните имоти за земи по параграф 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за землищата на селата Струпец, Чокоба, Малко Чочовени, Крушаре, Гавраилово, Биково и Трапоклово в община Сливен. Заповедите бяха обнародвани в Държавен вестник, бр.35 от 10 април 2020 година. Прочети повече