Сливен

ДКЦ-1 и ДКЦ-2 искат съгласие от Общинския съвет да покрият разходи за апаратура и ремонт със собствени средства

Даване на съгласие за закупуване със собствени средства на апаратура за диагностика и лечение в „ДКЦ 1 – Сливен“, както и ремонт на част от покрива на сградата на „ДКЦ 2 – Сливен“ са сред точките в дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет-Сливен. В „Диагностично консултативен център 1 – Сливен“ ще бъдат закупени Прочети повече