СЛИВЕН

Безплатни изследвания за бъбречни заболявания в Сливен

В Сливен ще се проведе скрининг за бъбречна заболеваемост сред населението на общината. Той се инициира от Българско дружество  по нефрология и ще се проведе в периода от 3 до 9 юни.

Скринингът включва кръвни и уринни показатели за бъбречни увреждания сред лица над 18 г. Изследванията са безплатни и ще се провеждат в Национална клинична лаборатория „Рамус” – във времето от 7.30 до 18 ч. Лабораторията е партньор в инициативата.

Данните от скрининга ще бъдат използвани за повишаване на бъбречното здраве у нас и приемане на съответни мерки от страна на съсловната организация и от здравната система у нас за значимостта и подобряването на бъбречното здраве сред населението.

Facebook Comments