СЛИВЕН

Варненска фирма ще добива скалнооблицовъчни материали в Сливенско

Варненската фирма „ЕСКАНА“ АД ще добива скалнооблицовъчни материали – аркозни пясъчници, от находище „Градец – 2“. Това бе регламентирано в решение на Министерския съвет, с което дружеството бе определено за концесионер.

Находището е разположено в землището на котленското село Градец. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период дружеството ще инвестира около 175 хил. лева за добива.

Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 4. 665 млн. лева. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства тези приходи ще постъпят в държавния бюджет и по бюджета на община Котел.

Facebook Comments