СЛИВЕН

“ВиК – Сливен“ поиска съдействие от Общината заради затруднения с водния проект

Проблеми, възникнали при реконструкцията на довеждащия водопровод от язовир „Асеновец“ до Сливен, обсъдиха на среща кметът Стефан Радев и представители на институциите, ангажирани в процеса от проектирането до самото изграждане на съоръжението. Тя бе организирана от Община Сливен в отговор на поискано от „В и К – Сливен“ съдействие. Фирмата е бенефициент на държавния европроект за реконструкция и рехабилитация на В и К – мрежата, част от който са дейностите, свързани с довеждащия водопровод.

Участваха управителят на водното дружество инж. Севдалин Рашев и експерти, представители на фирмата-изпълнител на проекта, на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/, на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. От страна на Община Сливен – зам. кметът Камен Костов, главният архитект Виктор Дойчинов и общински експерти.

Проблемите, които бяха изложени в разговора от проектантите, се отнасят предимно до технологичната част на обекта. Става въпрос за дълъг участък от електропроводи, които попадат директно в трасето на водопровода. Това прави полагането му там невъзможно. Другият дискутиран казус бе, че водопроводът минава през селищно образувание „Кироолу“, където няма приложена регулация. Освен това в участък, където трябва да бъде положен водопроводът, има стълбове на електропреносната мрежа, която също минава през трасето.

Предмет на дискусия бяха няколко варианта за решение. От страна на Община Сливен кметът Стефан Радев се ангажира с пълно съдействие в процеса, което да е законосъобразно и в интерес на по-бързото изпълнение на проекта за отвеждащия водопровод. В тази връзка Общината ще приложи регулация на терена, който попада в „Кироолу“, заедно с всички последващи процедури. Това ще позволи изместване на техническата инфраструктура и полагането на водопровода, без да бъде засегната електропреносната мрежа.

По отношение на дългия участък от 2 км на водопровода, оптималният вариант е да бъдат премахнати ел. стълбовете по трасето и да бъде изградена подземна електропреносна мрежа.

На срещата кметът Радев отново поиска от „В и К – Сливен“ да изпълни задълженията си за асфалтиране на участъците, по които вече са приключили ремонтите. Липсата на асфалт създават значими проблеми за нормалното движение и са предпоставка за инциденти.

Facebook Comments