Сливен

Всеки четвърти българин е висшист, най-много неграмотни има в Сливенско

Броят на лицата с висше образование е 1 560 000 души, или 25,5% от живеещите у нас, съобщават от НСИ. За последните 10 години делът на висшистите се е увеличил с 5,8 процентни пункта.

В същото време обаче все още 1,3% от населението над 9-годишна възраст е неграмотно, показват данните.

Област Сливен е на първо място по неграмотно население с 5% от общия брой, а област София на последно с 0,4%.

Спрямо местоживеенето, висшистите в градовете са 31,2%, а в селата 10,2%. Най-висок дял има област София – 43,6%, следвана от област Варна с 30,7% и област Пловдив с 25,2%.

2 695 800 лица са със средно образование. От тях 33.6% са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 66.4% – професионални програми, включващи придобиването на втора или трета степен на професионална квалификация, или еквивалентните в миналото техникуми и средни политехнически училища (СПТУ).

Започналите, но незавършили начално образование, са 271 700 души. 41 644 човека пък никога не са посещавали училище. Делът на хората с начално и по-ниско образование е най-висок в областите Сливен (20,4%), Кърджали (14,6%) и Силистра (14,3%).

Снимка: Канал 6

Facebook Comments