СЛИВЕН

“Възраждане” – Сливен с предложение за подобряване на прозрачността при общинските заеми

Общинският съветник и областен ръководител наВъзраждане” за област Сливен Динко Ганчев внесе тази сутрин предложение за изменение на условията и реда за провеждане на обществените обсъждания на проекти по закона за общинския дълг. Този проект е част от поредица предложения на Възраждане“, целящи осигуряването на повече прозрачност при управлението на Община Сливен.

“В настоящата наредба в чл. 4 е упоменато, че “Общественото обсъждане трябва да се състои най-малко един месец преди разглеждане на проекта”. Липсата на конкретна времева рамка (делнични или почивни дни, празници, част на деня и др.) е неприятен пропуск, който трябва да бъде запълнен, ако искаме да дадем равни възможности на повече заинтересовани хора да присъстват на тези обществени обсъждания”, заяви Динко Ганчев.

„Наблюдаваме как редовно се насрочват обществените обсъждания за поемане на общински дълг в работни дни и в работно време. При условията на сегашната общинска наредба, обществено обсъждане се счита за състояло се ако са присъствали повече от 20 души. В момента обсъжданията се провеждат предимно в присъствието на служители на общината, тъй като през работно време, няма как обикновените граждани да присъстват. Естествено, няма и дебат на тези обществени обсъждания. Това означава, че се поемат дългове на гърбовете на гражданите без тяхното мнение да бъде зачитано. Ние целим да променим това. Искаме обществените обсъждания за поемане на общински дълг да бъдат само в неработни дни и неработни часове за да могат обикновените граждани да присъстват и тяхното мнение да бъде зачетено“ коментира още Ганчев. 

Предложението на “Възраждане” е общественото обсъждане  да се състои в делнични дни след 17:30 часа, в почивни дни, но не и в такива, които са официални празници.

“Общинският дълг има пряко отношение към възможностите за подобряване на условията за живот на местното население и развитието на общината, именно за това прозрачността при управлението му е от изключителна важност”, заяви в заключение Динко Ганчев.

Възраждане” отбеляза ръст на последните местни избори в Сливен и въпреки че общинските съветници са в опозиция, работещите идеи по наболели проблеми са ясна заявка за бъдещето възраждане на града. 

Facebook Comments