СЛИВЕН

В Сливен отбелязаха Деня на Натура 2000

По повод Деня на Натура 2000, който се отбелязва всяка година на 21 май, екипът на Зелени Балкани организира днес информационен ден в Сливен.

Инициативата е част от националната кампания на природозащитната организация, която обхваща единадесет населени места. Целта е да бъдат популяризирани различни проекти, насочени към опазване на защитени видове, както и дейностите, свързани със съхранение на природното наследство.

Всички посетители имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на Зелени Балкани и да научат повече за защитените видове и техните местообитания.

Беше представена и фотоизложба, включваща снимки на червеногуша гъска, прилепи, а също и реалистични макети на гривеста рибарка, червеногуша гъска, белоглав лешояд и белошипа ветрушка.

В програмата бяха включени образователни ателиета, игри за подрастващи и викторина с много награди.

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 34,4 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Facebook Comments