СЛИВЕН

В Сливен се проведе обучение за превенция на трафика на хора

Специализирано обучение за педагогически специалисти на тема „Ефективни подходи за превенция на трафика на хора с фокус интерактивния процес на работа с аудио-визуални продукти” се проведе в Сливен на 19 април. Събитието бе организирано от Владимир Друмев, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен, в партньорство с Община Сливен, Регионалното управление на образованието и фондация А21 България.

Събитието бе открито от Пепа Чиликова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности” на Община Сливен и председател на МКБТХ – Сливен, която постави акцент върху ключовата роля на взаимодействието между заинтересованите институции, с цел постигане на ефективни регионални политики за превенция на трафика на хора.

Лектори на обучението бяха Моника Николова, изпълнителен директор на А21 България, Кристиан Макаров, експерт ПР и комуникации – А21 България и Диана Китова, мениджър Национална телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100.

В рамките на срещата бяха обсъдени рисковете за подрастващите от попадане в трафик на хора, с акцент рисковото поведение и новите фактори за въвличане в престъплението. Фокус бе поставен върху постигането на ефективен превенционен процес и въздействие върху лица с висока степен на уязвимост, подобряване на идентификацията, както и насърчаване на докладването на престъплението чрез Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100.

Бяха представени и видеа, създадени от образователната платформа Уча.се и А21 България, както и два образователни наръчника за родители с основни насоки за превантивна работа с деца и тийнейджъри.

Практическата насоченост на сесиите помогна на участниците да изведат основните принципи на превенция на престъплението в училищна среда, а след това да работят в отделни групи за планиране на конкретни превантивни дейности на рискови поведения и трафик на хора.

В специализираното обучение взеха участие 35 педагогически специалисти от всички общини на територията на област Сливен.

Facebook Comments