СЛИВЕН

Генералният консул на Република Турция в Бургас бе гост на Областна администрация Сливен

Генералният консул на Република Турция в Бургас – Сенем Гюзел, бе на първата си официална визита в Областна администрация Сливен. Тя бе посрещната от областния управител Минчо Афузов и заместник-областния управител Антоний Андонов.

В началото на срещата г-жа Гюзел изтъкна задоволството си, че е гост на област Сливен и че има възможност да се запознае с региона, с неговата история, икономика и възможности за инвестиции.

„За нас България е много важна, приятелска страна. За нас тя е врата към Европа. България е държава, с която Република Турция има изключително добро сътрудничество. Ние сме съседи, и няма нищо по-естествено от това да бъдем партньори“, изтъкна турският консул.

„За българската страна Турция също е един от основните търговски партньори. Много е радостен фактът, че през последните 30 години имаме отличен взаимен обмен, както на стоки, така и на инвестиции. Турция е много голяма държава до нашата граница, с изключително голям потенциал“, посочи областният управител Минчо Афузов.

Участниците в срещата бяха единодушни, че между народите на двете страни са установени топли, добросъседски връзки, породени от по-доброто взаимно разбиране, след отпадането на наложените в миналото ограничения. Те оцениха възможността за преминаване на българските граждани в Република Турция само с лична карта като голям дипломатически успех.

В хода на разговора бяха коментирани конкретни възможности за разширяване на сътрудничеството в търговията и инвестициите – в преработвателната и хранително-вкусовата промишленост, земеделието, производството на килими и текстил, туризма. Г-н Афузов акцентира върху изключително привлекателното географско разположение на Сливенска област и възможностите за разгръщане на логистични дейности, свързани с търговията и преработването на селскостопанска продукция. Той открои включването на проекта за изграждане на съвместна индустриална зона между градовете Сливен и Ямбол в Регионалния план за развитие на Югоизточния район за планиране като добър шанс за привличане на смесено финансиране, включително през фондовете на Европейския съюз.

Г-жа Гюзел изрази своята убеденост, че след предстоящото назначаване на търговски аташе към Генералното консулство на Република Турция в Бургас, контактите между турските и българските бизнесмени ще бъдат още по-директни и ползотворни. От своя страна областният управител на Сливен се ангажира със съдействие за ускоряване на някои административни процедури при проявен сериозен инвеститорски интерес. „Виждам, че тук наистина има потенциал, и ще положим усилия за насочване на инвеститорите към вашия регион“, каза на финала на срещата г-жа Гюзел.

В знак на гостоприемство и очакване за бъдещо успешно сътрудничество, домакини и гости си размениха традиционните символични подаръци.

Facebook Comments