Сливен

Горски специалисти от ЮИДП се събраха на Регионално съвещание по стопанисване на горите

Вчера се проведе регионално съвещание по стопанисване на горите, което беше организирано от ЮИДП – Сливен, съвместно с РДГ – Сливен. Домакин на съвещанието беше ДГС – Твърдица, а участие в него взеха лесовъди от горските стопанства в Стара река, Котел, Тича, Сливен, Твърдица, ПП “Сините камъни” и Лесозащитна станция Варна.

В рамките на събитието бяха посетени три обекта на територията на стопанството домакин, като дискусията на терен бе на тема спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба при стопанисването на горите, провеждането на лесовъдски мероприятия за създаване, формиране, отглеждане, възобновяване и ползване на горите, както и переспективите за развитие на горските територии.

Съвещанието беше изключително ползотворно и градивно, тъй като се поставиха много актуални и наболели въпроси в лесовъдската дейност, чието разрешаване ще спомогне за по-добри резултати в стопанисването на горите на територията на ЮИДП.

Facebook Comments