БЪЛГАРИЯ

Дават до 10 хил. лева за проекти за осигуряване на работа на хора с увреждания

До 10 000 лв. могат да получат работодателите за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи или нови работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Същата сума ще се отпуска за предложения за приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места за хора с намалена работоспособност.

Средствата се осигуряват от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) по Националната програма за заетост на хората с увреждания. По нея са предвидени и средства за квалификация и преквалификация на наетите хора с увреждания. Работодателите могат да получат до 1000 лв. за професионално обучение на един служител с намалена работоспособност.

Проектните предложения могат да се подават до 17 август в АХУ, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на [email protected]. Повече подробности може да видите на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/83.

Facebook Comments