СЛИВЕН

Детското правосъдие и взаимодействието между институциите бяха обсъдени в Сливен

Децата, жертва на насилие и децата, извършили престъпление да могат да се възползват от правото си на подкрепа и индивидуална оценка, както и редица проблеми от ежедневната работа на институциите, касаещи детските права бяха обсъдени на 9 април в Сливен.

Работната среща бе по инициатива на фондация „За Надежда“, а на нея присъстваха представители на Областна администрация-Сливен, неправителствени организации, експерти от държавни и общински структури, представители на Районна прокуратура, Адвокатска колегия и педагогически съветници. Специални гости бяха проф. Нели Петрова-Димитрова- председател на ИСДП, Георги Богданов и Георги Еленков от Национална мрежа за децата, както и експерти от САЩ, Франция, Румъния.

Присъстващите имаха възможността да се запознаят с дейността на фондацията, както с и опита на Института по социални дейности и практики(ИСДП) и „ Национална мрежа за децата“ в насока осигуряване на услуги за подкрепа и правна помощ, ориентирани към правата и потребностите на тези деца. Бяха обсъдени още въпроси свързани със закрила на децата, жертви на престъпления, тяхната защита, достъпа им до справедливо правосъдие, както и взаимодействието между институциите в тази насока. Коментирани бяха и възможностите, всяко дете да има достъп до т. нар. „сини стаи“ – специални приспособени помещения за провеждане на разпити и изслушване на деца извън съдебната зала или управлението на полицията от обучени специалисти.

На форума бе представен и френски документален филм за насилието над жени и механизмите, чрез които държавата се противопоставя на този вид престъпления, продуциран от Мелина Юе, която също бе сред гостите на работната среща.

Facebook Comments