СЛИВЕН

Динко Ганчев от “Възраждане”: Решения, свързани с изменение на план-сметката, не се вземат на сляпо

Общинските съветници от групата на „Възраждане“ гласуваха с „въздържал се“ по три от точките в дневния ред на изминалата сесия. Те бяха свързани с изменение на план-сметка за дейностите по сметосъбиране за настоящата година, одобряване на план-сметка за дейностите по сметосъбиране за следващата година, както и бюджетна прогноза за периода 2024-2026 година, в частта за местните дейности на община Сливен.
 
Няма как да подкрепим на първо четене предложения, които не са били разгледани в комисия, а са от съществена важност за гражданите на община Сливен. Такива решения не се вземат с лека ръка и на сляпо, имайки предвид значително завишените спрямо предходната година финансови параметри, както и не толкова цветущото финансово състояние на общината. Ние мислим държавнически и в началото на днешната сесия предложихме именно тези три точки, свързани с чистотата и бюджета да отпаднат, докато по тях не се изготвят и приемат доклади, становища и решения от комисия. Макар че имахме частична подкрепа и от други групи, предложението не беше прието. Впоследствие, когато стигнахме до тези точки от дневния ред, мнозинството от общински съветници гласуваха с „въздържал се“ или „против“. Така те не бяха приети и следва да бъдат подробно разгледани в съответната комисия, преди отново да попаднат в дневния ред на Общинския съвет“, заяви Динко Ганчев, общински съветник и областен ръководител от „Възраждане“.
 
От „Възраждане“ заявиха в допълнение, че винаги са готови да подкрепят предложения, без значение от коя партия идват, стига да са в полза за жителите на община Сливен.

Facebook Comments