Сливен

Директорът на ЮИДП – Сливен инж. Димчо Радев: За мен е важно преработвателите на дървесина да бъдат подсигурени със суровини

Ръководството на Югоизточно държавно предприятие – Сливен се срещна с представители на браншови организации в горския сектор и големите дървопреработвателни предприятия в региона.

По време на срещата бяха обсъдени практиките при възлагане изпълнението на дейности и ползване на дървесина в горските територии – държавна собственост в териториалния обхват на предприятието за 2022 година.

Директорът на ЮИДП – Сливен инж. Димчо Радев запозна присъстващите с ориентировъчните годишни количества дървесина за 2022 г., които се планират за ползване. Той заяви, че за ръководството на предприятието е от първостепенно значение преработвателите на дървесина да бъдат подсигурени със суровини. Инж. Радев коментира още, че бъдещата политика на ЮИДП – Сливен ще бъде насочена към сключване на дългосрочни договори с всички, които преработват дървесина.

По думите му, бъдещето е в технологиите, както в земеделието. Според инж. Димчо Радев, именно благодарение на тях се дължи успешното развитие на земеделския сектор в България.

В края на срещата представителите на браншовите организации споделиха своите опасения и проблемите, пред които са изправени, обсъждайки начините за справяне с тях с помощта на държавата.

Facebook Comments