СЛИВЕН

ДКЦ-1 и ДКЦ-2 искат съгласие от Общинския съвет да покрият разходи за апаратура и ремонт със собствени средства

Даване на съгласие за закупуване със собствени средства на апаратура за диагностика и лечение в „ДКЦ 1 – Сливен“, както и ремонт на част от покрива на сградата на „ДКЦ 2 – Сливен“ са сред точките в дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет-Сливен.

В „Диагностично консултативен център 1 – Сливен“ ще бъдат закупени апарат за функционално изследване на дишането и апарат за физикално лечение със средночестотен ток.

В „Диагностично консултативен център 2 – Сливен предстои ремонт на повредената хидроизолация на покрива.

„Фактът, че тези предприятия успяват да заделят средства от своята дейност и да покриват не само нуждите си, но и да закупуват съвременна апаратура за подобряване качеството на предоставяната медицинска помощ, е показателен и може само да ни радва“, каза председателят на Общинския съвет Димитър Митев.

По думите му двете общински лечебни заведения за доболнична помощ са сред предприятията, които носят едни от най-големите дивиденти на общинските финанси. Към тях той причисли и „Общинска охрана и СОТ – Сливен“, което също функционира успешно и отчита добри резултати.

Facebook Comments