СЛИВЕН

Допълнителни мерки за подкрепа на земеделския сектор, предлагат от ГЕРБ

350 млн. лв. допълнителна държавна подкрепа за земеделските стопани да бъдат включени в актуализацията на бюджета, предлагат народните представители Десислава Танева, Мария Белова и депутати от ГЕРБ. Това съобщи заместник – председателят на Комисията по земеделие в НС Десислава Танева. Тя обясни, че сумата е за компенсация за увеличените цени на суровини, фуражи, материалите и енергоносителите за производствата. „Българските земеделски производители се ползват единствено от рамките за подкрепа, предоставени от ЕК. В представения ни бюджет от МС са заложени единствено отново средства за прилагане на новата Временна рамка на ЕК, да не говорим, че тя е налична за ДЧ още от края на март тази година. С направеното от нас предложение целим предоставяне на нови, нотифицирани държавни помощи за компенсиране на многократно увеличените разходи на земеделските стопани.  Малките стопанства, пазарно неустойчиви понасят най-тежко настоящата криза. Вече сме свидетели на намаляване на производствата във всички уязвими сектори – оранжерийното производство, зеленчуците, малките животновъдни ферми“, обясни Танева.

В предложението са предвидени и 8 млн. лв. за увеличаване доходите на персонала в цялата структура на Министерството на земеделието, вкл. БАБХ, ИАГ и всички служители на териториални структури на системата в страната.

Предвижда се и въвеждане на диференцирана ставка от 9% за плодове, зеленчуци, мляко, месо и яйца, храни от първа необходимост. „Това предложение първо ще е в полза на потребителите заради увеличените цени, но и ще изсветли сектора“, обясни Танева. По думите й това решение е антиинфлационна и компенсаторна мярка, която ще доведе до забавяне темпа на нарастване на цените на храните. „Въвеждането на такава мярка синхронизира режима на облагане на плодовете, зеленчуците и храната с останалите държави на общия единен пазар. Това е стъпка към равнопоставеността на местния производител. В полза на фиска следва да отчетем, че с въвеждането на тази мярка ще отпадне интереса на много търговци да поемат риска за работа извън закона, за да генерират доход“, каза още Десислава Танева.

Срокът за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС да бъде удължен до 31 декември 2026 г. при доставките на зърнени храни и индустриални култури, както и при доставките по прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове, предлагат още вносителите на предложението. „Механизмът за обратно начисляване се използва за борба с данъчните  измами и по-специално с вътреобщностните измами с липсващ търговец“, припомни Танева.

Facebook Comments