БЪЛГАРИЯ

До 15 000 лева може да получи домакинство за солари на покрива

До 15 хил. лв. безвъзмездно финансиране може да получи домакинство, за да си изгради фотоволтаична система до 10 KW. Ще има обаче изискване за класа на енергийна ефективност на оборудването.

За изграждането на такова съоражение цените варират между 10 и 13 хил. лв. за фотоволтаична система, достатъчна да покрива нуждите на дадено домакинство.

Мрежова система с мощност от 3kW, 5kW, или при по-голямо домакинство – 8-10kW, са достатъчни за енергийни битови нужди. Например 5kW соларни панели са достатъчни за 4-5 членно домакинство. Подобна инсталация може да захрани хладилник, няколко телевизора, осветление с над 20 лампи, пералня, съдомиялна, сушилня, компютри, голям климатик или няколко малки, различни електроуреди, които не се използват постоянно, и дори водна помпа.

Помощ ще има и за изграждане на слънчеви инсталации за битова гореща вода – максималният размер на безвъзмездното финансиране се предвижда да е в размер до 1950,83 лв.

Средствата са от Националния план за възстановяване и устойчивост по компонента за нисковъглеродна икономика.

По отношение на соларите за бизнеса държавата ще отпусне 200 млн. лв. към фирмите за ВЕИ и батерии за съхранение на енергия като част от третата отворена процедура по Плана за възстановяване до края на тази година, съобщи министърът на иновациите Александър Пулев преди дни. За тази процедура са допустими всички малки и средни предприятия от всички сектори, с изключение на земеделие, рибно и горско стопанство и производителите на електрическа енергия.

Допълнително условие обаче е фирмите да поставят батерия, която да съхранява тока. Няма да е имат право да продават електроенергията. Очаква се първите финансирания по проектите да се осъществят до края на 2023 г., като по проекта ще се предоставят до 50% от нужните средства.

Facebook Comments