СЛИВЕН

До 30 ноември е срокът за кандидатстване за общинско жилище

Крайният срок за подаване на документи за картотекиране на крайно нуждаещи се от общински жилища лица изтича на 30 ноември, припомня Община Сливен.  Това е съгласно Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища. Лицата, които са вече картотекирани по реда на същата Наредба, съгласно чл. 10, ал.4 и ал.5, също подават всяка година нова декларация.

В списъка на крайно нуждаещи от общинско жилище няма да се включат лица, които не са подали декларации, придружени със съответните документи по чл.5 от Наредбата, ежегодно – от 1 септември до 21 декември.

При промяна на данните по съответните декларации по образец през текущата година, гражданите и техните семейства, са длъжни в едномесечен срок да подадат писмено уведомление.

Списък с необходими документи за кандидатстване за общински жилища като крайно нуждаещи се могат да бъдат получени в Центъра за административно обслужване – на партера на Община Сливен, всеки работен ден – от 8 до 17 ч.

В прикачените по-долу файлове се съдържат заявлението и декларацията чл. 7, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Заявление

Декларация

Facebook Comments