Сливен

Д-р Рая Ралева: Намалява броят на кръводарителите в Сливен

Днес отбелязваме Световния ден на безвъзмездните и доброволни донори на кръв. Това е датата, на която е роден откривателят на кръвните групи – Карл Ландщайнер. Целта на този празник е да се повиши осведомеността в световен мащаб за необходимостта от безопасна кръв и кръвни продукти за преливане и от решаващия принос, който доброволните, неплатени кръводарители имат за националните здравни системи.

Безопасната кръв и кръвни продукти спасяват и подобряват здравето и качеството на живот на много пациенти всеки ден. Нуждата от кръв е универсална, но достъпът до кръв за всички, които се нуждаят, не е еднакъв.

Във връзка с празника д-р Рая Ралева, началник на Отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ “Д-р Иван Селимински” в Сливен заяви, че по време на пандемията на COVID-19, кръводарителите продължават да даряват кръв и плазма за пациенти, които се нуждаят от трансфузия, но общият им брой е намалял с 551 в сравнение с 2019 година.

Като солидарност с отбелязването на празника, д-р Ралева честити на всички доброволни и безвъзмездни кръводарители и им пожелава най-вече здраве и призовава всички, които имат възможност и желание, да даряват редовно.

Ето и най-важното, което трябва да знаете, ако решите да дарите:

1. Може да дари всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години.

2. Попълват се декларации за здравословно състояние и информирано съгласие.

3. Взема се кръв от пръста за изследване на капилярен хемоглобин и кръвна група. Ако нивото е под 125 г/л за жените и 135 г/л за мъжете, не се разрешава даряване.

4. Дареното количество кръв е между 405 и 450 мл, а събирането става в специални сакове за еднократна употреба.

5. Ако по време на кръводаряване се появи дискомфорт, кръводаряването се прекратява, дарената кръв не се изхвърля, а използва за производство на кръвни продукти.

6. Цялата процедура трае около 30 минути.

7. Кръводаряването е полезно, защото стимулира процеса на кръвотворене.

8. Всички консумативи са за еднократна употреба и не съществува възможност за заразяване със СПИН или други инфекции.

9. Дарената кръв се възстановява количествено за денонощие, а качествено – в рамките на 4 седмици.

10. Не се страхувайте! Бъдете горди, че благодарение на вашето дарение някой в този момент е по-здрав или жив!

Facebook Comments