МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Д-р Събина Петканска: Без образовани млади хора не можем да постигнем растеж и силна икономика

Все повече млади хора са функционално неграмотни. От години слушаме за поредните мерки, дейности и планове, свързани с повишаване качеството на образование. Пишат се дълги анализи, доклади и концепции, с минимална ефективност и практическо въздействие върху процеса на обучение. Последните резултати на изпитите по български език и математика след 7. клас го доказват. Ниското равнище на образование, разбира се, отключва и друг проблем, свързан с бедността, социалната изолация и невъзможността за реализиране на пазара на труда. Това заяви кандидатът за общински съветник от коалиция „БСП за България“ д-р Събина Петканска.

„Когато говорим за развитие на високотехнологични индустрии, научни изследвания и иновации, трябва да си даваме сметка, че след по-малко от 10 години, на пазара на труда в нашата община ще разполагаме основно с нискоквалифицирани кадри. За всички трябва да е ясно, че високият процент на неграмотни млади хора възпрепятства изграждането на конкурентоспособна икономика, която има нужда от висококвалифицирана работна сила“, коментира д-р Петканска.

По думите й, за да преодолеем тези негативни тенденции, трябва да се предприемат адекватни мерки на общинско ниво, съобразно регионалните особености, водещи до повишаване гъвкавостта на образователната система, в отговор на местните нужди от професионални кадри в различните сфери на икономиката.

Особено отчетливо негативните тенденции в образованието се наблюдават при маргинализираните и уязвими групи. В община Сливен остава висок процентът на ранно отпадналите от образователната система ученици. „Всички специалисти са наясно за основните причини, поради които тези деца напускат класните стаи и не завършват училище. Това са ранните бракове, родителската незаитересованост, липсата на ефективен институционален контрол и механизъм за проследимост при миграция в страната и чужбина. Въпросът е до колко мерките, които сме взели да се спре този процес, са работещи. Необходимо ни е сътрудничество, диалог и ангажираност на всички заитересовани страни, които не трябва да остават само на хартия в поредната приобщаваща стратегия, а реално да се изпъляват. Своевременното идентифициране на децата в риск, прилагането на извънкласни форми за мотивиране и работата с родителите са част от мерките, по които трябва активно да се работи“, обясни д-р Петканска.

Тя коментира и друг проблем, а именно челното място, което община Сливен заема в национален план, по отношение на раждането на деца от малолетни и непълнолетни майки. „Промяната в мисленето и нагласите, основно сред ромското население, може да се случи с общи усилия на Общината, медиаторите и неправителствените организации“, бе категорична д-р Петканска.

„С цел подобряване на качеството на образователния процес, ще работя за въвеждане на едносменен режим на обучение във всички учебни заведения на територията на Сливенска община“, коментира още кандидатът за общински съветник под номер 2 в листата на БСП.

Според д-р Петканска е необходимо да бъде осигурено финансиране за модернизиране на материалната база на учебните заведения в община Сливен. „Голяма част от времето нашите деца прекарват в училище. Като техни родители, ние сме длъжни да им осигурим комфортна и подкпрепяща среда, в която да се чувстват спокойни, сигурни и защитени“, каза д-р Събина Петканска.

За да подкпрепите д-р Събина Петканска на изборите на 29 октомври, гласувайте с номер 1 в бюлетината и преференция 102.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

Facebook Comments