Любопитно

Екип от български и немски археолози започнаха проучвания в Сливенска област

Началото на серия от изследвания на палеосредата на територията на област Сливен е вече факт. Екипът, в който участват доц. д-р Щефан Драйброт от университета в Кил, Германия, гл. ас. д-р Богдан Атанасов, преподавател в департамент „Археология“ на НБУ и директор на Лаборатория по археометрия и експериментална археология в НБУ, както и д-р Веселин Игнатов, Теодора Недялкова, д-р Николай Сираков от РИМ – Сливен, събра седиментни проби от региона. В момента предстои тяхната обработка и анализ, като реални научни резултати можем да очакваме през идната година.

В дългосрочен план са предвидени редица проучвания с интердисциплинарен характер, като целта е да се установят при какви природни условия са живеели хората през праисторията, античността и средновековието. Геоморфолози, археоботаници и археолози ще издирват древни речни наслаги, в които се надяват да открият достатъчно информативни поленови останки. Поленовият анализ е основен метод за определяне на вида и интензивността на растителността, както и на климата, и на други фактори на околната среда.

Доц. Щефан Драйброт, който е един от водещите палеоеколози в света с богат опит от различни археологически проекти в Германия, Испания, Франция, Словакия, Босна и Херцеговина, Сърбия, България, Румъния, Украйна и Турция, ще осигури датирането на пробите и ще извърши геоморфологичен анализ на древните седименти. От получените данни ще можем да добием повече информация за фазите на интензивно земеделие, природни катастрофи и други процеси именно тук – на територията на област Сливен, където е регистрирана една от най-гъстите мрежи от праисторически селищни могили в Европа. За учените е все още загадка какво позволява съжителството на толкова много хора в района през неолита, халколита и бронзовата епоха. От научна гледна точка интерес предизвикват и изключително богатите гробове в могили от елинистическата и римската епохи, които доказват, че на територията на Сливенска област се съчетават успешни икономически модели. Именно през тези периоди в района са живели елити с надрегионални контакти.

На снимката: доц. д-р Щефан Драйброт от университета Кил – Германия и гл. ас. д-р Богдан Атанасов от департамент „Археология“ на НБУ по време на сондиране на територията на Сливенска област.

Facebook Comments