СЛИВЕН

Еко идеи и други въпроси поставиха граждани в приемния ден на кмета Стефан Радев

Жители на община Сливен потърсиха съдействие по различни казуси в днешния приемен ден на кмета Стефан Радев. Пред него бе споделен възникнал проблем с уличната пътна настилка в едно от сливенските села. Друг въпрос бе обвързан с нарушаване на обществения ред. На вниманието на кмета Радев бяха представени и идеи за градската среда, с еко насоченост. Кметът увери, че ще разпореди проверки по някои от случаите, компетенциите и правомощията на Общината. 

Част от заместниците на Стефан Радев също проведоха днес приемен ден с граждани. С молба за съдействие към тях бяха отнасяни казуси, касаещи жилищна собственост, инфраструктурни въпроси, правни и междусъседски спорове.

Приемният ден на кмета и неговия екип е всеки първи четвъртък от месеца, като при неотложни ангажименти е възможна промяна в дните и записаните граждани се уведомяват за това. Записването се извършва три дни преди приемния ден – в понеделник от 8.30 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите – източен вход на Общината. Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща.

 

Facebook Comments