БЪЛГАРИЯ

Започва конкурсът за ученици „Супер фермер“

Министерство на земеделието, храните и горите, в партньорство с Министерство на образованието и науката, стартира отново кампанията „Супер фермер“. Инициативата е продължение на миналогодишното издание и е насочена към учениците от професионалните гимназии по селско стопанство. Тя има за цел да подкрепи младите хора, които на този етап правят своя избор на професионално развитие.

Предвид епидемиологичната обстановка в страната, тази година кампанията ще се проведе само под формата на конкурс на тема „Моето стопанство 2“. В него всеки ученик, обучаващ се по специалности от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ от IX до XI клас, може да представи своята идея за стартиране на бизнес в областта на земеделието.

Проектите на участниците ще се оценяват от жури, а за победителите в конкурса са предвидени награди. Критериите, на които трябва да отговарят, са избор на тема на идейния проект и формулиране на идеята; внедряване и използване на иновации; използване и/или въвеждане на дейности и методи за опазване на околната среда или за хуманно отношение към животните; социален ефект – разкриване на работни места и интеграция на хора с увреждания.

Крайният срок за подаване на заявления за участие е до 26-ти ноември на e-mail: [email protected].

Facebook Comments