Сливен

Започна изграждането на канализация в кв. “Речица”

Със символична първа копка днес започна изграждането на канализация за отпадъчни води в сливенския квартал “Речица”. Ще бъде подменена и голяма част от водопроводната мрежа. Основната цел е да се подобри качеството на питейната вода, както и да се намалят загубите по довеждащи и разпределителни водопроводи. Това заяви управителят на “ВиК – Сливен” Севдалин Рашев.

Събитието уважиха заместник областният управител Антоний Андонов и заместник-кметът по строителството в община Сливен Камен Костов.

Антоний Андонов пожела успех на изпълнителите и благодари на жителите на квартала за проявеното търпение. Той спази традицията и счупи бутилка в една от машините за безпроблемна работа на строителите.

Камен Костов заяви, че общината ще държи предвидените дейности да бъдат извършени коректно и навреме.

Ремонтът на канализационната мрежа в “Речица” ще струва близо 23 млн. лева и е част от дейностите, които ще се изпълняват по проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“.

Инж. Рашев допълни, че в рамките на проекта ще бъде извършена рехабилитация и изграждане на над 54 км водопроводна мрежа и близо 45 км канализация.

Предвижда се също и реконструкция на две пречиствателни станции за отпадни води в Сливен и Нова Загора, подмяна на помпени агрегати и съоръжения, както и внедряване на системата SCADA. Подобренията ще позволят по-добро управление и анализ на водните ресурси и овладяване на кризи през годините, в които има суша.

Срокът на изпълнение на дейностите е до месец януари 2024 г. Общата стойност на проектната инвестиция е в размер на 131 446 101.78 лв. Финансирането е предоставено от ОП “Околна среда” 2014-2020 г. чрез Кохезионния фонд.

Facebook Comments