СЛИВЕН

Заседава Областният съвет за намаляване на риска при бедствия в област Сливен

Заседание на Областният съвет за намаляване на риска при бедствия в област Сливен се състоя днес. То бе председателствано от заместник областния управител Антоний Андонов и в него взеха участие ръководители и представители на държавни институции, структури и фирми, заместник-кметове и експерти от общинските администрации в област Сливен, ангажирани с превенцията и защитата на населението от бедствия.

На заседанието бе приет годишен доклад за защитата при бедствия в област Сливен за 2022 г. Предоставена бе информация и бяха обсъдени въпроси, свързани със състоянието и наличността от индивидуални и колективни средства за защита в общините. Директорът на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението комисар Владимир Демирев акцентира върху необходимостта от прилагане на по-мащабни мерки за подобряване на материалното-техническото обезпечаване и превенция срещу бедствия, както и върху възможността за привличане на допълнителни финансови средства от републиканския бюджет за превантивна дейност.

В отговор на въпрос на заместник областния управител Антоний Андонов относно тиражираните слухове за повишена радиоактивност – като следствие от войната в Украйна, комисар Демирев и останалите участници в заседанието бяха категорични, че замервания и сводки за радиоактивния фон се извършват ежедневно и че към момента няма индикации за завишени показатели на радиоактивността.

„Зададох този въпрос, за да се приключи със спекулациите за повишена радиоактивност и се предотврати нагнетяването на необоснована паника”, посочи в заключение Антоний Андонов.

Facebook Comments