СЛИВЕН

Заседава Областният съвет по социална политика и права на хората с увреждания

В областна администрация Сливен се проведе Областен съвет по социална политика и права на хората с увреждания. В заседанието, водено от областния управител инж. Маринчо Христов, който е и председател на съвета, взеха участие заместник-кметове и експерти от четирите общини,  представители на териториалните държавни институции, представители на организациите на хората с увреждания, неправителствени организации и представители на работодателски организация.

Експерти от Областния информационен център представиха информация за проект от Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“, който се изпълнява по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 от Агенция по заетостта. Те запознаха присъстващите и с Индикативната годишна работна програма  за 2024 Програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, както и с конкурсите за финансиране на проекти на хората с увреждания от Агенция за хора с увреждания(АХУ)

Различното в тази среща бе участието и на представители на Регионалния център за подкрепа на социални предприятия в гр. Бургас, които презентираха т.нар. Проект П41“Развитие на социалната икономика“, който е част от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, в който фокусът пада върху социалната икономика и по-специално върху потенциала на социалните предприятия.

Заседанието протече по установения дневен ред. Състоя се дискусия по  проблемите на хората с увреждания в областта. Сред най-наболелите бяха изтъкнати следните:

  • Ограничените възможности за  устройване на постоянно работно място на хора с установени от ТЕЛК вид и степен на увреждане.
  • Ограничената достъпност за инвалиди до някои институции в града.
  • Въвеждане на ценови облекчения за градския транспорт и за хората с онкологични заболявания.
  • Изграждането на достъпни санитарно-хигиенни помещения за инвалиди в централните градски части на общините от областта, както и в близост до регионалните архитектурно-исторически музей и забележителности.

Вниманието бе насочено и върху достъпността на външната среда, която е най-големият проблем за незрящите хора и по-специално липсата на аудио известяване по автобусните спирки и в самите автобуси, което им помага да разберат кой номер автобус идва или на коя спирка са.

На дискусията беше отчетено още, че трябва да се работи в насока промяна на нагласите на работодателите относно назначаването на работни места на хора с увреждания. Областният управител пое ангажимент да отправи въпросите на хората с увреждания към отговорните институции и заедно да търсят решения на проблемите им.

В края на заседанието се състоя и избор на нов заместник-председател на Областния съвет по социална политика и права на хората с увреждания, който да заеме мястото на покойния  Димитър Димитров – доскорошен председател и на Сдружение „Онкологично болни и приятели“ – Сливен. На негово място бе избрана г-жа Юрка Андонова – предсeдател на Сдружение „Съюз на диабетно болните“ – Сливен.

Facebook Comments