Любопитно

Зелени Балкани: Благодарим на всички, които помогнаха за спасяването на лешоядите в Сливен

През последните дни два белоглави лешояда се разхождаха съвсем спокойно в Центъра на град Сливен, предизвиквайки интерес и смущение у хората. Птиците с крилометки ЕЕ, YY и TT, са част от дългосрочната програма на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици, за завръщането на тези редки и полезни птици у нас. Те са дарение от International Centre for Birds of Prey – Англия, заедно с още 8 птици – белошипи ветрушки и египетски лешояд. Интересен е фактът, че всички 11 птици са излюпени в Центъра, а белошипите ветрушки са поколение на наши птици, дарени преди две години от Зелени Балкани на Центъра, в рамките на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360.

След като преминаха карантина в Спасителния център за диви животни, трите белоглави лешояда бяха преместени във волиерата за адаптация в Природен парк „Сините камъни“, а по-късно, в началото на март бяха освободени в природата. Тъй като трите птици са възрастни, излюпени са и са израснали в зоопаркови условия, те по-трудно биха се адаптирали за живот в дивата природа. Това е и причината да търсят близостта на хората и две от тях да се придвижат към града, като съвсем спокойно се разхождаха сред гражданите на Сливен, без да се безпокоят, че някой може да им навреди. За щастие, както и в предходни случаи, всички бяха добронамерени, сигнализираха за птиците и се безпокояха за съдбата им. След като буквално стотици граждани сигнализираха на Зелени Балкани и Дирекцията на природен парк Сините камъни, птиците ЕЕ и YY бяха заловени и върнати във волиерата за адаптация. Сега ще следим и поведението на третата птица TT.

Обикновено птиците, които след престой във волиерата и контакт с дивите си „събратя“, по-лесно „подивяват“ и избягват близостта на хората. Именно такива птици загнездват най-често в дивата природа. Методиката за вдръщане на белоглави лешояди в природата е утвърдена и се ползва в редица страни, като е доказала своята ефективност, включително в България. Тя е част от Балканския план за завръщане на вида и Плана за действие на вида в България. С тази методика, белоглавият лешояд е възстановен от Зелени Балкани, ФДФФ и ДЗХП в Стара Планина и Кресненското дефиле. В Балкана той гнезди вече в две колонии – във Врачански Балкан и Сливен – Котел.

Освен International Centre for Birds of Prey, още 19 зоопарка от 7 страни, както и правителствата на Кралство Испания и Франция са дарили белоглави лешояди за целите на програмата, като близо 350 птици от вида са пуснати в природата като маст от програмата.

Зелени Балкани благодарят на всички граждани, които са съпричастни към съдбата на птиците и тяхната работа. Припомняме, че лешоядите са изключително полезни птици, санитари на дивата природа, които (ако бъдат възстановени) могат да спестят милиони левове на икономиката, които сега са нужни за обезопасяване на урелите домашни животни чрез екарисажи.

Източник: Зелени Балкани

Facebook Comments