БЪЛГАРИЯ

Земеделците могат да поискат оценка на щетите на пострадалите от измръзване овощни дървета в срок до 10 дни

В резултат на регистрираните в края на месец март 2023 г. отрицателни минимални температури между – 2 и – 6 градуса, критични за овощните видове, встъпили във фаза цъфтеж, се наблюдават сериозни щети (80-100 %) върху плодните дървета.

В тази връзка, земеделските стопани, които имат засегнати насаждения, могат да подават заявления за извършване на оглед и оценка на щетите в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите, в срок до 10 работни дни след възникване на събитието.

Предвид спецификата в развитието на овощните видове и необходимостта от повече от един оглед, проверките от постоянно действащите експертни комисии ще се извършват в период от 3 до 4 седмици след подаване на заявлението от земеделския стопанин.

По този начин ще може да се направи точна оценка за процента на щетите, нанесени от ниските температури.

Facebook Comments