СЛИВЕН

„Индустриален парк – Сливен” ЕООД сключи споразумения за партньорство

„Индустриален парк – Сливен” ЕООД привлече партньори за сътрудничество при общи инициативи и проекти, свързани с развитието на парка и привличане на инвеститорски интерес. Първите споразумения бяха подписани от управителя Соломон Москона с председателя на Българската търговско – промишлена палата  /БТПП/ Цветан Симеонов, председателя на Българо-гръцката търговско-промишлена камара Саваас Карафилидис, с ръководителите на търговско – промишлените палати в Стара Загора и Сливен.

Това стана след редица срещи на заместник-кмета по икономическо развитие Стоян Марков, управителя Соломон Москова и общински експерти с ръководствата на различни търговски палати, местния бизнес, академичната общност, университети, фирми, занимаващи се с иновации и стартъп.

Със споразуменията бяха договорени конкретни ангажименти за съвместна работа. Сливенският индустриален парк ще участва в събития на БТПП, където ще представи възможностите си пред български и чуждестранни инвеститори. Паркът и Българо – гръцката търговско-промишлена камара ще организират съвместен форум в Сливен с участието на фирми от двете страни. Обсъжда се създаването на приятелски отношения между Общината и община от Северна Гърция, както и задълбочаването на търговския обмен.

Разговорите с потенциални партньори продължават. Предстои подписването на още споразумения с представители на местния бизнес, национални и международни организации, академичните среди.

Дружеството „Индустриален парк – Сливен” и Общината провеждат активна политика за намиране на партньори и предоставяне или закупуване на терени от инвеститори. Първият договор за инвестиция бе с Министерството на здравеопазването,  което планира да изгради оперативна база HEMS в Сливен – хангар и площадка за нуждите на системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха.

Създаването на индустриален парк е сред най – амбициозните проекти на Общината, работещи за бъдещето на Сливен и района, за развитието на местната икономика, осигуряване на нови и добре платени работни места, по – високо качество на образованието, задържане на младите хора. Сливенският парк е третият по големина в страната, вписан в Регистъра на индустриалните паркове. Площта му е от близо 2 700 дка частна общинска собственост. Представлява урбанизирана територия с влязъл в сила подробен – устройствен план.

Facebook Comments