СЛИВЕН

„Индустриален парк Сливен” е най-значимият и най-голям инфраструктурен проект на Общината

Индустриален парк Сливен” е най-важният и най-голям, изготвян досега, инфраструктурен проект на Община Сливен. Той е заложен за изпълнение, както в Плана за интегрирано развитие на община Сливен, така и в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции за периода 2021-2027 г., съобщи управителят Соломон Москона.

Паркът има уникална транспортна свързаност

Тя включва връзка с главния път II-53 от републиканската мрежа Сливен – Ямбол, пряк достъп до автомагистрала „Тракия” (разстоянието е само 17 км), възможност за изграждане на жп терминал в парка, съгласуван с Национална компания „Железопътна инфраструктура”, и запазено летище. То е с писта, дълга 2,5 км и дава възможност за приземяване на големи транспортни самолети.

Запазването на терена с летището и възможността за пряк достъп до жп и сухопътен транспорт нарежда парка сред единиците обособени територии за индустриални зони, които имат подобни възможности на едно място в страната.

Ще бъде изградена вътрешна инфраструктура

Площта на сливенския парк е разделена на зони. Това позволява да се кандидатства отделно по различни програми, чрез коитио да се осигури финансиране за изграждането на довеждаща и вътрешна инфраструктура. Паркът е разделен на 17 квартала, разположени в 4 зони: зона „Север” с площ от 452 дка; зона „Югоизток” с площ 533 дка; зона „Югозапад” с площ от 38 дка; зона „Летище и мотописта” с обща площ от 1 660 дка.

За изграждането на инфраструктурата на терена от 452 дка /северно от летището/ ще бъде подаден проект за финансиране по Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG”) от Плана за възстановяване и устойчивост. А южният терен от 533 дка е заложен в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции на общината, която ще се финансира по Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. Зона „Югозапад” с площ от 38 дка е подходяща за технологичен парк.

Паркът е от тип „А”

За управление на парка бе учредено търговско дружество „Индустриален парк Сливен” ЕООД, изготвена е концепция с цялата необходима документация за изпълнение на изискванията на Закона за индустриалните паркове (ЗИП) и процедурата по вписване в Регистъра на индустриалните паркове в България. „Индустриален парк Сливен” е вписан в Регистъра на парковете под номер 30. Той е от тип „А” – общ, в който няма специализация на производствени дейности. С това Сливен става част от инвестиционната политика на

национално ниво с възможности за привличане на инвеститори и разпознаваема дестинация за развитие на бизнес, както на местни, така и на мултинационални компании и техни контрагенти.

Обследван и изготвен е също и икономическият профил на широкия регион Сливен – Ямбол, като са предприети действия по стратегическо и устройствено планиране, както и са създадени партньорства на община Сливен с общините Ямбол, Тунджа, Стралджа, Нова Загора, Котел и Твърдица.

Провежда се кампания за популяризиране на парка, скоро ще бъде достъпен и официален сайт

Екипът на „Индустриален парк Сливен” ЕООД и отделът за привличане на инвестиции в Община Сливен започнаха кампания за популяризиране на парка, чиято основна цел е провеждане на срещи и участия в икономически форуми, сключване на споразумения за партньорства и договори за предоставяне или закупуване на терени от инвеститори на територията на парка. В най-скоро време ще бъде достъпен официален сайт на дружеството, от който всеки инвеститор и гражданин може да получи актуална информация.

Снимки: 3D-графични макети на парка.

Facebook Comments