СЛИВЕН

Кметът Стефан Радев поздравява служителите на полицията в община Сливен с професионалния им празник

За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с професионалния празник на Българската полиция!  Бих искал да изкажа от свое име, от името на екипа ни и сливенската общност, най-сърдечна благодарност за ежедневната ви и всеотдайната работа. Тя е винаги в името на гражданите, за опазването на тяхното здраве, живот и имущество, на обществените блага, на реда и сигурността! Особено сме признателни за неоценимата помощ, която получихме през последните две-три години в необичайната пандемична обстановка и други кризисни ситуации.

Като Кмет на община Сливен мога да ви уверя, че и в бъдеще ще оказваме пълна подкрепа и съдействие, според дадените ни от закона правомощия!

Бъдете здрави и все така отдадени на отговорния си дълг! Нека закрилата на Свети Архангел Михаил ви дава сили и вяра, а успехите ви да бъдат възнаграждавани със заслужено уважение! 

Честит празник!

Facebook Comments