СЛИВЕН

Кметът Стефан Радев участва в разширено заседание на УС на РАО “Тракия”

Кметът Стефан Радев участва в разширеното заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия”, която се проведе в село Елхово, община Николаево. 

Срещата започна с представяне на Николаево и Гурково, които наскоро подновиха членството си в Асоциацията. Кметовете Константин Костов и Кънчо Папазов разказаха за социално-икономическото развитие на общините, които представляват, за историята, културата и традициите,  както и за проектите, които се реализират в момента и бъдещите намерения.

Сред дискутираните актуални теми за местните власти бeше наближаващият срок за определяне на такса смет по новата методика, според количеството изхвърлени отпадъци, а не като процент от данъчната оценка, както е в момента. Новата методика се очаква да влезе в сила през 2025 година. Всеобщо беше мнението, че с новия начин на изчисляване събираемостта ще намалее и значително ще нарасне необходимото дофинансиране от общините за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Засегнат беше въпросът и за липсата на разяснителни кампании по темата сред населението.

Facebook Comments