СЛИВЕН

Лесовъди, еколози и представители на бизнеса прилагат екологосъобразни практики в горите

Обучение за прилагане на Саарландския метод се проведе в Югоизточно държавно предприятие, на територията на Държавно горско стопанство – Кости и Държавно горско стопанство – Царево. Лектор на проявата е д-р инж. Мартин Борисов, водещ лесовъд за метода в страната ни.

Целта на проведеното обучение за прилагането на екологосъобразната практика е да бъде разширен обхватът на експертите, запознати с прилагането на метода, утвърден в страни като Франция и Германия като изцяло екологичен и в същото време водещ до постигане на високи икономически резултати.

Събитието се организира като част от проект „Земите и горите на орела“, като за първи път в обученията участват освен лесовъди от Изпълнителна агенция по горите, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия, представители на други институции и неправителствени организации, както и от дървопреработващи компании.

Прилагането на Саарландския метод у нас също има вече десетилетна история като пример как може да бъде стопанисван горският ресурс така, че гората да изпълни всички свои функции, включително производство на висококачествена дървесина с минимални средства при спазване на високи стандарти за опазване на природата.

 

Facebook Comments