ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ОКТОМВРИ 2022

Мария Белова: ГЕРБ-СДС ще рестартира програмата за енергийна ефективност без самоучастие на гражданите

Една от най-успешните политики на нашето управление беше въвеждането на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради. Програмата даде комфорт и реално по-ниски сметки за отопление на хората, както и работа за бизнеса на малките и средни строителни филми в страната, и на всички, които произвеждат строителни материали. Това заяви кандидатът за народен представител Мария Белова, която е под номер 102 в листата на ГЕРБ-СДС в Сливен. „Хората разбраха, че програмата е полезна за тях и в началото на 2021 г. ние поехме ангажимент чрез средства от оперативните програми, Плана за възстановяване и устойчивост и национално финансиране да я продължим и разширим и към еднофамилни къщи. Както и във всяка друга сфера управлението, Промяната се провали и тук. При управление с мандат на ГЕРБ ще рестартираме програмата за енергийна ефективност без самоучастие на гражданите, както сме заложили в нашия План за възстановяване след кризите. В страната има над 2 000 жилищни сгради, които имат документална готовност и чакат възможността да бъдат санирани. Това е начинът хората да живеят в по-приветлива среда и да намалят сметките си за отопление“, коментира Белова. По Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – обновените сгради към края на март 2021 г. са били близо 2000, припомни Мария Белова и допълни, че стойността на инвестицията за тези сгради възлиза на близо 2 млрд. лв., като в област Сливен са вложени над 61 млн.лв.

Наред с инвестиции в саниране на сгради – блокове, училища, детски градини и ясли, други общински и административни сгради, в програмата на ГЕРБ-СДС са включени мерки за намаляване на разходите на бизнеса чрез енергоспестяващи решения, подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо, осигуряването на зелени паркови пространства, детски площадки, места за отдих и облагородяване на публични и междублокови пространства, подкрепа за спортни обекти, изграждането на спортна инфраструктура и оборудване в населените места и училищата. Включват се и надграждащи мерки за изграждане на системи с фотоволтаично осветление за публични пространства, дигитализация на процесите от фермата до трапезата и други.

„Европейското финансиране предполага незабавни действия. Незабавна работа по вече утвърдените програмни документи. Успоредно с това са нужни законодателните реформи. Нужна е мобилизация на целия кадрови административен потенциал за изпълнение на програмните документи, без работа на парче, без лобистки залитания и без създаване на корупционна среда. Това може да се случи само с пълна и безкомпромисна прозрачност в действията и работата на всяко ниво. Всяко действие ще е видимо, пред погледа на хората и бизнеса. С ясна прогнозируемост и предвидимост в последващите действия. С капацитет, опит и желание за резултати – такива, които са в полза на хората“, каза още Мария Белова.

По думите й изграждането на основни пътни артерии е сред двигателите на икономическия растеж на регионите. То осигурява и по-добра свързаност между тях, както и между отделните населени места. Наличието на качествени пътища е фактор за привличането на инвестиции, което повишава жизнения стандарт на населението. Затова за ГЕРБ – СДС водеща антикризисна мярка е незабавното възстановяване на ремонтите и поддържането на републиканската пътна мрежа. Възобновяване изграждането на големите инфраструктурни обекти, възложени от държавата и общините.

На парламентарните избори на 2 октомври ГЕРБ-СДС е с номер 24 в бюлетината.

 

Facebook Comments