СЛИВЕН

Местният парламент в Сливен одобри план-сметката за чистотата за 2024 година

С 25 гласа „за” местният парламент в Сливен подкрепи предложението за план-сметката за чистотата за 2024 г. Точката бе част от дневния ред на днешното заседание на Oбщинския съвет.

Пред журналисти кметът Стефан Радев изрази удовлетвореност, че множеството разговори, които са проведени с общинските съветници, са успели да доведат до разбиране от тяхна страна. 

„Предложеното повишение в план-сметката за тази година ще ни позволи да увеличим кратността, да отделим повече средства за почистване на нерегламентирани сметища и да увеличим площта на улиците, които се почистват”, изтъкна сливенският градоначалник.

„Направеното предложение от Кольо Милев да бъдат още повишени предложените от нас разходи за почистване на нерегламентирани сметища, беше прието. Съгласен съм с увеличението на разходите за чистота. Но винаги съм бил за баланса между възможностите на общинския бюджет и допълнителните дейности по чистотата, които бихме могли да включим и така да разширим обхвата им”, заяви още Радев. Той подчерта, че въпреки приетото увеличение на разходите за чистота, Община Сливен не планира увеличение на таксата за битови отпадъци на домакинствата и бизнеса. Очакваните приходи от таксата за битови отпадъци през тази година са в размер на около 12 млн. лв. Общината ще дофинансира дейностите с близо 7 млн. лв.

Facebook Comments