СЛИВЕН

Местният парламент в Сливен подкрепи актуализацията на бюджета и откриване на астрономическа обсерватория

С 28 гласа „за“ местният парламент подкрепи изменението на общинския бюджет на днешната редовна сесия. По думите на кмета Стефан Радев промяната касае предимно разместване на средства между отделни пера в капиталовата програма на Общината. Двете по-значителни промени според  него са свързани с разходи – за дейността на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” за следващия период и финансова подкрепа от страна на Община Сливен за проекта „Музиката вместо улицата“ на световноизвестния цигулар Георги Калайджиев. Средства от общинския бюджет ще бъдат отпуснати и за неотложни нужди и дейности в няколко населени места.

Внесеното от кмета Стефан Радев предложение за откриване на астрономическа обсерватория в Сливен, като самостоятелен общински Център за подкрепа за личностно развитие според изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, също получи одобрение.

На днешната сесия местният парламент гласува и бюджетната прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Общината. Бяха приети отчетът на общинска програма за закрила на детето за 2021 г.  и програмата за детска закрила за 2022 г. Подкрепа получиха и отчетите за 2021 г. за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества и за изпълнението на програмата за развитие на общинските читалища, също предстои да бъдат гласувани.

Местният парламент одобри предложението за представител на общината в Комисията за изработване на областна здравна карта за Сливенска област. Като такъв бе определен зам.-кметът по хуманитарните дейности Пепа Чиликова, която ще участва и в Комисията за изработване на областна аптечна карта.

В рамките на днешното заседание бяха гласувани и годишните финансови отчети на общинските предприятия и на търговските дружества с общинско участие за миналата година – „ДКЦ 1“ и „ДКЦ 2 Сливен“, „Дентален център-1“, „Общинска охрана и СОТ Сливен“, „Обреден комплекс“ и „Пътнически превози“.

Необходимо мнозинство получи и точката, свързана с възлагане на управление на двата нови центъра – за грижа за лица с психични разстройства и за грижа за лица с умствена изостаналост. Тя предвижда двете социални структури да бъдат поети от директора на Дом за стари хора-Сливен.

Обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, тръжни процедури, одобрение и изработване на подробни устройствени планове, финансова подкрепа и средства за граждани, също бяха подкрепени.

Facebook Comments