СЛИВЕН

Местният парламент в Сливен прие изменението на бюджета и Плана за устойчива градска мобилност

Днес се проведе редовна сесия на Общинския съвет в Сливен. По време на заседанието с 28 гласа „за“ бе подкрепена промяната на бюджета. Сред мотивите за изменението са отпускането на средства за текущи ремонти и закупуване на селскостопански инвентар в няколко населени места, а също и нуждата от средства за охрана на земеделската продукция в селата. Средства ще бъдат отпуснати и за ремонт на НЧ „Зора – 1860“ в Сливен, за доизграждане на информационната система в Центъра за обслужване на гражданите, за системи за видеонаблюдение и др.

Единодушно бяха приети работната програма на местния парламент за третото тримесечие на 2022 г. и Планът за устойчива градска мобилност на град Сливен. Местният парламент подкрепи и подписването на партньорски споразумения между Община Сливен и съседните общини Котел, Върбица и Стралджа и създаване на Местни инициативни групи (МИГ). Тези партньорства отварят нови възможности за община Сливен, която не попада в списъка на общините в селските райони. По този начин сливенски села, които са в близост до горе споменатите общини, ще могат да се включат в тези инициативни групи и да участват с проекти в Стратегията за развитие на селските райони за новия програмен период 2021-2027 г. Одобрение получи и включването на допълнителни населени места в „МИГ Твърдица-Сливен – долината на прасковите“.

В рамките на сесията бяха утвърдени и протоколите на Комисията по стипендиите и на Управителния съвет на Общински фонд „Култура” към Община Сливен.

Общинските съветници гласуваха и решение за избор на управители на две от общинските дружества. Начело на „Пътнически превози“ остава инж. Енчо Петров, а на „Общинска охрана и СОТ-Сливен“ – Петко Чолаков.

Двама нови съветници положиха клетва днес. Това са Живко Минчев от ГЕРБ и Деница Проданова от БСП.

Facebook Comments