СЛИВЕН

Местният парламент прие финансовите отчети на общински дружества за 2023 г. и одобри промените в две наредби

Общинският съвет в Сливен днес проведе редовното си заседание. 55 точки бяха включени в дневния ред на сесията.

Сред одобрените попаднаха годишните финансови отчети на част от общинските търговски дружества. Това са „ДКЦ 1 – Сливен”, „ДКЦ 2 – Сливен”, „Дентален център 1 – Сливен”, „Общинска охрана и СОТ – Сливен” и Индустриалният парк.

Актуализацията на бюджета също бе гласувана и дискутирана.  Тя предвижда разместване на средства по отделни пера във връзка с разходи за ремонти, благоустрояване на пътната инфраструктура, закупуване на инвентар и техника за спортни зали, училища, детски градини и др. дейности.

Подкрепа получиха и две от общинските наредби. Едната касае обществения ред, другата – определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на общината. В първата, промените предвиждат намаляване на скоростта на индивидуалните електрически превозни средства и определяне на местата, където те могат да се управляват, както и по-високи глоби при вдигане на шум. Изменението във втората се отнася предимно за прецизиране дейността на таксиметровите превози и актуализация на цените на услуги за разполагане на рекламно-информационни елементи, предоставяне на спортни бази и спортни съоръжения и услуги,  предоставяни на територията на Крепост „Туида”.

Общинските съветници гласуваха и бюджетната прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Одобрение получиха още докладът за изпълнение на миналогодишната програма за развитие на читалищата, отчетът на общинската програма за закрила на детето за 2023 г. , както и тазгодишната програма на Общината за закрила на детето.

Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост, отпускане на средства и помощи на граждани, също бяха сред разгледаните и гласувани днес.

Бе дадено единодушно съгласие за упълномощаване на представител на Община Сливен за участие в Общото събрание на Асоциацията по ВиК. То е насрочено за 30 април.

Подробните материали за сесията се съдържат на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite

Facebook Comments